ข่ไก่’ ราคาถูก ปรากฏการณ์ที่นานๆ จะเห็นที ที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ราคาไข่ไก่ โปรตีนอาหารสำคัญสำหรับคนทุกช่วงวัย กำลังเริ่มปรับลดราคาลงเกือบทุกเบอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่แท้จริงแล้ว สวนทางกับราคาสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เพราะจำนวนไข่ไก่กำลังล้นตลาด เกินความต้องการและกำลังซื้อของลูกค้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ข้าวของแพง น้ำมันแพง ทำให้มีเงินซื้อลดลง แต่จำนวนไข่ไก่ยังคงมีเท่าเดิม จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมา ไข่ไก่ขายไม่ค่อยดี จนต้องเริ่มปรับราคาลง ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ร้านนราสารพัดไข่ ร้านค้าส่งและขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ของชนางสาวปนัดดา ศุภสกุล เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ไข่ไก่ที่เกิดขึ้น โดยเปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่ที่ลดลงเกิดจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงที่สุดของปี แต่ปัจจุบันราคาไข่ไก่นั้นลงมามาก โดยในตอนนี้ราคาไข่ไก่ เบอร์1 – 3 ลดลงมาแผงละ 5 บาท โดยราคาเดิมไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาแผงละ 130 บาท เหลือแผงละ 125 บาท ราคาไข่ไก่เบอร์ 2 จากราคาแผงละ 120 บาทลดลงมา 115 บาท เป็นต้น ตอนนี้ไข่ไก่เบอร์ 2 ทางร้านต้องจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายไข่ไก่ออกจากร้าน โดยซื้อ 2 แผง จะลดราคาให้เหลือแผงละ 100 บาท จากราคาแผงละ 110 บาท โดยการปรับลดราคาไข่ไก่ เริ่มมีขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ สำหรับปัจจัยที่ทำให้ราคาไข่ไก่ปรับลดลงมา เกิดจากไข่ไก่ในระบบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ค่าครองชีพสูง นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่มีการเปิดเทอม ทำให้ภาคครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายมาก ขณะที่รายได้ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงขาดกำลังซื้อ จึงส่งผลให้บรรยากาศซื้อขายไข่ไก่ร้านดังกล่าวเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีคำเตือนให้ระวัง ‘ไข่หมดอายุ’ เพราะฟาร์มใหญ่เอาไข่ออกมาจากห้องเย็น ซึ่งจะเน่าไว ให้ระวังตามรถขายเร่ ที่ขายไข่แบบถูกมากๆ

About Author