ผวา “กินเจ-ปิดเทอม” ทุบราคาไข่ไก่ร่วง สั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก ต่อเนื่อง

ผวา "กินเจ-ปิดเทอม" ทุบราคาไข่ไก่ร่วง สั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก ต่อเนื่อง
12 ส.ค. 2565 เวลา 10:09 น.

ปศุสัตว์จับมือเอกชน 16 ราย -เกษตรกร ต่อเนื่อง ผวา “กินเจ-ปิดเทอม” ทุบราคาไข่ไก่ร่วง สั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก เฉลี่ยวันละ 389,325 ฟองต่อวัน เพื่อสร้างความสมดุล ทั้งการผลิต – การบริโภคไข่ไก่ อยู่ที่ 41.89 ล้านฟองต่อวัน

ผวา "กินเจ-ปิดเทอม" ทุบราคาไข่ไก่ร่วง สั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก ต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ถึง สถานการณ์การผลิต – การบริโภคไข่ไก่ ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) เดือน มกราคม – เมษายน 2565 อัตราการบริโภคไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเลือกไข่ไก่ที่มีราคาถูกกว่าเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนจากเนื้อสุกรที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด–19”  ในภาพรวมอาการของผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มรุนแรงน้อยลง

 

 

ทำให้การค้าภายในประเทศคล่องตัวมากขึ้น ตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 ไข่ไก่เริ่มมีการสะสมในระบบมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่ปรับลดลงสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย – ยูเครน ได้แก่ ราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น กำลังซื้อของประชาชนลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและราคาปรับตัวสูงขึ้น

 

 ปัจจุบันกำลังการผลิตไข่ไก่ ไก่ไข่ยืนกรง 50.67 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ 42.05 ล้านฟองต่อวัน (กรมปศุสัตว์, 25 ก.ค. 2565)   อัตราการบริโภค (Demand)  ประมาณ 41.89 ล้านฟองต่อวัน  คาดการณ์อัตราบริโภคภายในประเทศปัจจุบันประมาณวันละ 41.5 ล้านฟอง  ส่งออก เฉลี่ยวันละ 389,325 ฟองต่อวัน (ข้อมูลการออกใบรับรองสุขอนามัย, 1 – 10 ส.ค. 2565)

 

เปิดแผนเป้าหมายส่งออกไข่ไก่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเปิดแผนเป้าหมายส่งออกไข่ไก่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

 

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันกับสมาคมฯ สหกรณ์ต่างๆและผู้ประกอบการที่มีพันธุ์สัตว์ 16 ในการปลดไก่ อายุ 78-80 สัปดาห์ต่อไปพร้อมส่งไข่ออกนอกอีก 3 เดือนเป็นอย่างน้อยเพื่อรองรับสถานการณ์กินเจและปิดเทอม รวม 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.) รวม 83 ล้านฟอง ส่วนเกษตรกร ปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุ 78-80 สัปดาห์ และคงอัตราการส่งออกเพื่อรักษาตลาด และรักษาสถานการณ์การผลิต – การบริโภคไข่ไก่ปัจจุบันใกล้เคียงจุดสมดุล ราคาที่เกษตรกรรับได้ และผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

About Author