“ข้าวโพด”ราคาพุ่งเกินประกันรายได้ ชาวไร่ปลื้ม แม้จะไม่ได้ชดเชยส่วนต่าง

“ข้าวโพด”ราคาพุ่งเกินประกันรายได้  ชาวไร่ปลื้ม แม้จะไม่ได้ชดเชยส่วนต่าง
 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

|

20 ต.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

“ข้าวโพด”ราคาพุ่งเกินประกันรายได้ เฉลี่ย 11.09 บาท/กก. ชาวไร่ปลื้ม แม้จะไม่ได้ชดเชยส่วนต่าง  ขณะที่ราคาพืชผลเกษตรดีเกือบทุกตัว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืชเกษตร 5 ชนิดประกอบด้วย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 กระทรวงพาณิชย์ ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 12 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 เพราะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะนี้สูงทะลุราคาประกันรายได้

“ข้าวโพด”ราคาพุ่งเกินประกันรายได้  ชาวไร่ปลื้ม แม้จะไม่ได้ชดเชยส่วนต่าง สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 11.09 บาท

ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร ซึ่งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถ้าวันหนึ่งราคาตก ตราบเท่าที่มีรัฐบาลชุดนี้ จะช่วยประกันรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

About Author