ราคาไข่ไก่ ขยับ 4 สหกรณ์ ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ฟองละ 20 สตางค์ มีผล 6 ม.ค. นี้ จากฟองละ 3.40 บาท เป็นฟองละ 3.60 บาท หลังปลดแม่ไก่จำนวนมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

วันนี้ (4ม.ค.) เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัดได้ประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20 สตางค์ คือ ปรับจากฟองละ 3.40 บาท เป็นฟองละ 3.60 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2566 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการปลดแม่ไก่จำนวนมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงก่อนหน้านี้ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมแก้ไขปัญหามาโดยตลอดทั้งการเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่และการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด

ส่งผลให้เสถียรภาพของการผลิตและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ 3.60 บาทต่อฟองเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาเริ่มมีแนวโน้มลดลงเหลือ 3.40 บาทต่อฟอง

ด่วน! 4 สหกรณ์ ประกาศปรับราคาไข่ ฟองละ 20สตางค์ ราคาขยับ 3.60 บาท