“ราคาไข่ไก่” ล่าสุด (4 ก.พ.66) ปรับลดลงแผงละ 6 บาท มีผลทันที

"ราคาไข่ไก่" ล่าสุด (4 ก.พ.66) ปรับลดลงแผงละ 6 บาท มีผลทันที

(4 ก.พ.2566) อัปเดต “ราคาไข่ไก่” ล่าสุด เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศถึงสมาชิกฯและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เรื่อง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับลดลงแผงละ 6 บาทหรือ 20 สตางค์ต่อฟอง มีผลทันที

(4 ก.พ.2566) อัปเดต “ราคาไข่ไก่” ล่าสุด เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ลุ่มแม่น้ำน้อย ประกาศถึงสมาชิกฯและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เรื่อง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม โดยมีเนื้อหา ดังนี้

เครือข่ายสหกรณ์ฯ ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป) ปรับราคาลงแผงละ 6 บาทหรือ 20 สตางค์/ฟอง

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยการปรับราคาไข่ไก่ในครั้งนี้ เป็นการปรับจากเดิมราคาอยู่ที่ 3.60 บาท/ฟอง ซึ่งมีผลทันที่ที่ประกาศ

 

"ราคาไข่ไก่" ล่าสุด (4 ก.พ.66) ปรับลดลงแผงละ 6 บาท มีผลทันที