ขาย ‘ไข่เค็ม’ แทน ‘ไข่สด’ หลังต้นทุนพุ่ง

เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่โอดยังได้รับผลกระทบภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำราคาอาหารสัตว์ปรับขึ้นราคาจากกระสอบละ 500 เป็น 580 บาท ทำให้ต้องปรับตัวจากขายไข่สดเป็นการแปรรูปเป็นไข่เค็ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

นายอำพล แสนนา อายุ 35 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 96/1 บ้านดงพอง ม.10 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่เป็ดในปัจจุบัน จากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน เนื่องจากประเทศยูเครนส่งออกวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้ และช่วงที่ผ่านมารัฐบาลขึ้นค่าไฟฟ้าจึงทำให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้น และยังมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วงนี้ราคาไข่เป็ดขยับขึ้นมาเล็กน้อย
สำหรับราคาอาหารสัตว์ได้ปรับขึ้นราคามาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 แล้ว อาหารสัตว์กระสอบละ 30 กิโลกรัม เดิมราคา 500 บาท ปรับขึ้น 580 บาท สำหรับเกษตรกรรายย่อยถือว่าปรับราคาขึ้นสูง จึงส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงรายย่อยชัดเจน จนทำให้เกษตรกรบางรายต้องปรับตัวนำไข่เป็ดมาแปรรูปแทนการขายไข่สด เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต า
“ช่วงอากาศหนาวที่ผ่านมาส่งผลดีเพราะเป็ดไข่ชอบอากาศเย็น ทำให้ออกไข่เพิ่มจากเดิมวันละ 60 แผง เพิ่มเป็นวันละ 62 แผง การเลี้ยงเป็ดไข่จะมีปัญหาช่วงฤดูร้อน เพราะเป็ดจะไม่กินอาหาร ส่งผลทำให้ออกไข่น้อย ฤดูฝนจะผลัดขน และหากราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นอีกจนสู้ราคาไม่ไหว คงต้องเลิกเลี้ยงแล้วไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะไม่คุ้มการลงทุน”นายอำพล กล่าว