ข่าว

เตือน!อย่าประมาทไข้หวัดนก H5N1 หลังกัมพูชาพรมแดนติดไทยพบป่วยเพิ่ม 1 ราย

โดย PPTV Online

เผยแพร่: 126

ศูนย์จีโนม โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยสาธารณสุขกัมพูชารายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เพิ่ม เป็นหญิงวัย 21 ปี ที่จังหวัดกําปงธมพรมแดนติดกับไทย ขณะที่ญี่ปุ่นรายงานพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 ที่ฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศ ต้องทําลายนกในฟาร์มประมาณ 40,000 ตัวเพื่อสกัดการแพร่เชื้อ

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics เตือนอย่าประมาทไข้หวัดนก! โดยระบุว่า สาธารณสุขกัมพูชากําลังสืบสวนโรคไข้หวัดนก A/H5N1 ในหญิงอายุ 21 ปี รายล่าสุดที่จังหวัดกําปงธม ในขณะที่ญี่ปุ่นรายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 1 ราย ที่ฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศ

ปี2566 นี้ สาธารณสุขกัมพูชารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 5 ราย เสียชีวิตไป 3 ราย รายล่าสุดพบที่จังหวัดกําปงธมเป็นไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในหญิงอายุ 21 ปี

เนื่องจากมีพรมแดนติดกันดังนั้นคาดว่าสาธารสุขไทยได้เตรียมความพร้อมในด้านชุดตรวจไข้หวัดนกและยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) หรือ ยาทามิฟลู (Tamiflu) ที่สามารถรักษาการติดเชื้อไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุขกัมพูชารายงานว่าพบผู้ป่วยมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 และถูกนําส่งโรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้ หายใจลําบาก และไอ ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินโดยทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด จากการสอบสวนโรคพบว่าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน ได้มีไก่ตายเป็นจํานวนมากทั้งที่บ้านและในหมู่บ้าน

หลังจากตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จากหญิงคนดังกล่าว สาธารณสุขระดับชาติและท้องถิ่นของกัมพูชาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมถึงกระทรวงสิ่งแวดล้อม ในการสืบสวนการระบาดของไข้หวัดนก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นในชุมชน มีการแจกจ่ายยาทามิฟลู (ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ) และมีการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ

ปศุสัตว์ ยกระดับเฝ้าระวัง “ไข้หวัดนก” หลังพบประเทศเพื่อนบ้านเสียชีวิต

ส่วนประเทศญี่ปุ่นตรวจพบกรณีแรกของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 ในฤดูกาลนี้ ที่ฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศ หลังจากพบไข้หวัดนกจากบรรดาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศเกาหลีใต้มาก่อนหน้า ไวรัสดังกล่าวถูกระบุสายพันธุ์ผ่านการทดสอบทางพันธุกรรม รัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดซางะจะทําลายนกในฟาร์มประมาณ 40,000 ตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ จะเรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเพื่อควบคุมการระบาด ทางการญี่ปุ่นได้กําหนดเขตกักกันรัศมี 3 กิโลเมตรรอบฟาร์ม ห้ามขนส่งไก่และไข่ภายในบริเวณนี้ รวมทั้งห้ามนําออกนอกเขต 10 กิโลเมตรในฤดูกาลที่แล้ว ญี่ปุ่นทําลายสัตว์ปีกในฟาร์มจํานวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 17.7 ล้านตัว จากไข้หวัดนก ส่งผลให้ไข่ไก่ขาดแคลนและราคาเพิ่มสูงขึ้น ประเทศญี่ปุ่นยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงสุดจากการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนกระบบทางเดินหายใจสายพันธุ์รุนแรงทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมาต้องทําลายสัตว์ปีกในฟาร์มนับร้อยล้านตัว

ภาพจาก : Mohd RASFAN / AFP และ Center for Medical Genomics

About Author