ผู้เลี้ยงปศุสัตว์-สัตว์น้ำเฮลั่น! รัฐช่วยทันเวลาอนุมัตินำเข้ากากถั่วเหลือง

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

ผู้เลี้ยงปศุสัตว์-สัตว์น้ำเฮลั่น! รัฐช่วยทันเวลาอนุมัตินำเข้ากากถั่วเหลือง

Date Time: 28 ธ.ค. 2566 05:45 น.

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวว่า ในนามของภาคการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำขอขอบคุณนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณารับฟังปัญหาพร้อมดำเนินการแก้ไขทันที น่าจะทำให้สามารถออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ทันเวลา “การนำเข้ากากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตอาหาร ทำให้สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ และประเทศไทยยังรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งออกอาหารทั้งไก่และกุ้ง ขณะที่ผู้บริโภคภายในประเทศก็คลายกังวลผลกระทบด้านปริมาณอาหารและราคาลง”

ขณะที่นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เผยว่า การประกาศนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2567 ของรัฐบาลในการประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีนี้ นับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เฉียดฉิวทันเวลา ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การประกาศนำเข้าแบบปีต่อปีนั้นกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการวางแผนการผลิตของภาคปศุสัตว์ เพราะมีความไม่แน่นอนด้านวัตถุดิบ ทางที่ดีก็ควรจะเป็นทุก 3 ปีเช่นเดิม

ด้านนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยคลี่คลายปัญหาการประกาศนำเข้ากากถั่วเหลืองอย่างทันเวลา ก่อนจะเกิดความเสียหาย พร้อมย้ำว่าเกษตรกรทุกคนตั้งใจเดินหน้าผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค แต่ต้องยอมรับว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกร

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความเข้าใจและเมตตาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปลา ทำให้เกษตรกรผ่อนคลายความกังวลที่ไทยจะไม่เกิดการขาดแคลนกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบโปรตีนสำคัญ ช่วยให้กุ้งและสัตว์น้ำไทยสามารถไปต่อสู้และแข่งขันได้ในตลาดโลก.

About Author