นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ ต.เฉลียง และ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชน เพื่อจะได้นำมากำหนดแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต่อไปด้วย

โดยในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านในวันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอแนวทางเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าถึงและรับรู้ปัญหาชาวบ้านอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ด้วยการเสนอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่จับคู่บัดดี้กับทางผู้นำชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสารและปัญหาต่างๆ ของชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถรับทราบปัญหา เหตุการณ์ต่างๆภายในชุมชนหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงทีด้วย

นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้มอบไข่ไก่จำนวน 600 แผง หรือประมาณ 18,000 ฟอง ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ พร้อมกับนำหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตระเวนเยี่ยมพบปะถามสารทุกข์สุกดิบ และมอบไข่ไก่ให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสังเกตการณ์สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเองด้วย