วันพรุ่งนี้ ราคาไข่ไก่ ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท

วันพรุ่งนี้ ราคาไข่ไก่ ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท
05 ก.ค. 2565 เวลา 15:35 น. 1.5k

“บังจู” นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย แจ้ง ราคาไข่ไก่ ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท หรือ ขึ้นฟองละ 20 สตางค์ วันพรุ่งนี้ ขณะที่ กรมปศุสัตว์ สั่งปลดแม่ไก่ต่อเนื่อง วงในชี้ใบประกาศเสี่ยงเข้าข่ายฮั๊วราคา ผิดกฎหมาย วงการกังขาใช้ได้จริงหรือไม่ ไร้คนเซ็นต์ลงนามรับรองใบประกาศราคา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด,สหกรณ์ไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัด และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัด แจ้งประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ขึ้นไป) ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป นั้น

สุธาศิน  อมฤกสุธาศิน อมฤก

 

จากกรณีดังกล่าวนี้ นายสุธาศิน  อมฤก นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย (บังจู)  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ขอให้ผู้ค้าใช้ประกาศราคาอ้างอิงนี้เป็นการค้าขาย อย่าไปใช้อ้างอิงประกาศเดิมที่ประกาศราคาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ราคา ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร 3.30 บาท/ฟอง จากนั้นก็ไม่ประกาศราคาอีกเลย จนกระทั่งมาแจ้งประกาศราคาในวันนี้นั้นหากประกาศอย่างนี้ตรรกะคนทั่วไปจะเห็นว่าไข่ไก่ ปรับราคาลงไม่ได้ขึ้น มีผลทำให้ผู้ค้าทำงานยากขึ้นอีก

 

 

ประกาศราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรประกาศราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร

“อยากจะทำความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนให้ทราบทั่วกันว่า ให้ใช้ใบประกาศนี้อ้างอิงราคา ให้ยึดใบนี้เป็นตัวตั้ง อย่าไปใช้ใบประกาศเดิม เพราะที่ผ่านมามีราคาปรับลงมาตามกลไกตลาดมาอยู่ที่ 3 บาทต่อฟอง  แต่ไม่ได้มีการประกาศราคาตอนปรับลงมา  แต่ในวงการค้าไข่ไก่จะรู้กันว่าได้ปรับลงมาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นการปรับขึ้นมาอีก 20 สตางค์ต่อฟอง หรือแผงละ 6 บาท”

 

วันพรุ่งนี้ ราคาไข่ไก่ ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท

ทั้งนี้ราคา ขายไข่ไก่ส่ง 3.20 บาท (กราฟฟิกประกอบ)

เบอร์ 0 ราคา 4 บาทต่อฟอง

เบอร์ 1 ราคา 3.80 บาท บาทต่อฟอง

เบอร์ 2 ราคา 3.60 บาทต่อฟอง

เบอร์ 3 ราคา 3.40 บาทต่อฟอง

เบอร์ 4 ราคา 3.20 บาทต่อฟอง

เบอร์ 5 ราคา 3.10 บาทต่อฟอง

 

ส่วน ราคาขายปลีก “ไข่ไก่”

เบอร์ 0 ราคา 4.60 บาทต่อฟอง

เบอร์ 1 ราคา 4.30 บาท บาทต่อฟอง

เบอร์ 2 ราคา 4.00 บาทต่อฟอง

เบอร์ 3 ราคา 3.80 บาทต่อฟอง

เบอร์ 4 ราคา 3.60 บาทต่อฟอง

เบอร์ 5 ราคา 3.40 บาทต่อฟอง

 

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวกล่าวว่า การใช้ใบประกาศนี้ออกมาในนาม 4 สมาคม อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย เสี่ยงเข้าข่ายฮั๊วราคา หรือไม่ ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย อีกด้านหนึ่งก็กังขา ใช้ได้จริงหรือไม่ เพราะไม่มีลายเซ็นต์คนที่รับรองใบประกาศเลย

 

ขณะที่กรมปศุสัตว์ ได้ส่งหนังสือถึงสมาคมผู้เลี้ยงไกไข่ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ไขไก่มีการสะสมในระบบมากขึ้นส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่ปรับลดลงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนที่แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับแนวโน้มของราคาไข่ไก่

 

กรมปศุสัตว์ใด้มีการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมตีให้เร่งขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกรายเร่งปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสม ดังนี้

 

1.สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกราย (ยกเว้นผู้เลี้ยงรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 3 หมื่นตัวที่มิใข่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธะสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่) ขอความร่วมมือปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุไม่เกิน 80 สัปดาห์

 

2. สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีขนาดการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ขอความร่วมมือให้มีการปลดไกไข่ยืนกรงที่อายุไม่เกิน 78 สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 และขอความร่วมมือผู้เสี้ยงไก่ไข่ทุกรายโปรดวางแผนปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 80 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตไขไก่ภายในประเทศที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาราคาไข่ไก่ผันผวนตามมา

 

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการตามสถานการณ์จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

About Author