ราคาไข่ไก่วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ไข่คละราคา 3.40 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 6บาท

About Author