กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรปรับสูตรอาหารสัตว์ทดแทนนำเข้าช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน

กรมปศุสัตว์ แนะเกษตรกรปรับสูตรอาหารสัตว์ทดแทนนำเข้าช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน
วันนี้ (29 ก.ค. 65)  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการหันมาใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อช่วยลดภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน

โดยสนับสนุนสูตรการผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศอย่างข้าวและมันสำปะหลัง เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีจากประเทศรัสเซียและยูเครน พร้อมเผยแพร่สูตรอาหารสัตว์ 90 สูตรที่มีความเหมาะสมกับแต่ละจังหวัดที่สามารถหาวัตถุดิบแหล่งพลังงานในท้องถิ่นได้ เช่น การใช้ข้าวกะเทาะเปลือก หรือมันสำปะหลัง เพื่อทดแทนข้าวโพดและข้าวสาลีในสูตรอาหารสุกรได้ 100% และสูตรอาหารไก่ได้ 35% เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้สูตรอาหารสัตว์นี้ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมปศุสัตว์

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหน่วยบริการจัดการอาหารสัตว์เคลื่อนที่ Feeding Management Mobile Unit (FMMU) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่ฟาร์มเกษตรกร โดยให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ ปรับสูตรอาหารสัตว์รายฟาร์มตามชนิดและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อการจัดการอาหารสัตว์ที่มีความแม่นยำ (precision feeding) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 1-2 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการสำรองเสบียงสัตว์ตามโครงการหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อผลิตเสบียงสัตว์ ได้แก่ หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และอาหารทีเอ็มอาร์จำนวน 6,720,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ โดยได้สนับสนุนเกษตรกร 23,000 รายต่อปี

About Author