ราคาไข่ไก่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ไข่คละราคา 3.60 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 3บาท

About Author