19 ส.ค. 2022 มีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ไข่ไก่มาอาหารแล้วในเมนู อย่างเช่น ชั้นวางตลาด เลย์ ปรับราคาโปรโมชั่นพิเศษ … มีแนวโน้มที่ดีที่จะเพิ่มร้านอาหารให้กลับมาเติมลูกค้า

About Author