ราคาไข่ไก่วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 ไข่คละราคา 3.60 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ปรับขึ้นจากเดิมแผงละ 6บาท

 

About Author