พาณิชย์ยืนยันไข่ไก่ขึ้นราคา 20 สตางค์ต่อฟองยังไม่ไม่เกินเพดาน

พาณิชย์ยืนยันราคาไข่ไก่ ต้นทุนและเกินกรอบเพดานก่อนราคา ภายหลังจะได้ขึ้นราคา 20 สตางค์ต่อฟอง ชี้ขึ้นตามตลาดแคริบเบียน

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองนักวิเคราะห์การค้าภายใน ตามลำดับข่าวว่านางพเยาว์ ออริกุล ด้านล่างจะค้าขายผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้นขาด้านหลังวันที่ 6 มกราคม 2566 จะได้ราคา ไข่ไก่ขึ้นจาก 3.40 บาท/ฟองเป็น 3.60 บาท/ฟองเพิ่มขึ้นหรือ 20 สตางค์นั้นก่อนหน้านี้ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวและได้ตรวจสอบแล้วพบ

เพื่อให้ได้ราคาไข่ไก่ที่เป็นไปตามที่ตลาดรวบรวมไว้ ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารสัตว์เหล่านี้ไม่เกินราคากรมการค้าภายในที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว

ด้วยผลลัพธ์จากกรมศุลการดำเนินตามมาตรการของไข่ไก่ ปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ได้ประเมินไข่ไก่ 3.40 บาท/ฟอง ตรงนี้แน่นอนว่าเมื่อพฤศจิกายน 2565 ผลลัพธ์จากการที่มีจำนวนมากที่มาที่นี่จะขอให้เราลองใช้ไก่ไข่โดยปรับลดจากเมื่อสิงหาคม 2565 ที่ไข่ไก่เหลือ 3.50-3.60 บาท/ ฟองซึ่งเท่ากับปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้จะติดตามราคาไข่ไก่สำหรับขั้นตอนต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้กับทั้งผู้บริโภคและผู้บริโภค สำหรับประชาชนที่นอกเหนือจากการฉวยโอกาสจำหน่ายมากเกินสมควร ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานจังหวัดพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยมีเหตุเกินสมควรมีโทษจำคุก 7 ปี สูงสุดไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ