Nation Multimedia Group Public Company Limited

 

“ไข่” กลายเป็นของมีค่า-แพง-หายาก ที่สหรัฐฯ

"ไข่" กลายเป็นของมีค่า-แพง-หายาก ที่สหรัฐฯ
13 มกราคม 2566

สหรัฐฯ เผชิญวิกฤตไข่แพง เนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดนก ทำให้บางที่ราคาไข่พุ่งขึ้นสูงถึง 3.39 ดอลลาร์ หรือราว 112 บาท

สหรัฐฯ กำลังเผชิญวิกฤตไข่แพง เช่น ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮล ฟู้ดส์ (Whole Foods) ในแมนฮัตตัน รัฐนิวยอร์ก พบว่าไข่ที่ราคาถูกที่สุดคือแผงละ 3.39 ดอลลาร์ (112 บาท) ถูกขายไปจนหมด เหลือแต่ไข่ออแกนิกที่ราคาสูงกว่าคือตั้งแต่ 7-11.49 ดอลลาร์ (230-380 บาท) ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกต่าง ๆ พากันจำกัดการซื้อที่คนละ 2 แผง

"ไข่" กลายเป็นของมีค่า-แพง-หายาก ที่สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรฯ ของสหรัฐฯ ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้วิกฤตครั้งนี้คือการระบาดของไข้หวัดนก ที่ถูกตรวจพบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และทำให้สัตว์ปีกเพื่อการพาณิชย์และที่เลี้ยงอยู่ตามบ้าน พากันติดเชื้อมากกว่า 57 ล้านตัว และการลดลงของสัตว์ปีกเพื่อการพาณิชย์ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานด้านไข่ ที่ลดลงเฉลี่ยเดือนละประมาณ 7% นอกจากสหรัฐฯ แล้ว ยังพบการระบาดของไข้หวัดในอีกหลายประเทศ เช่น แคนาดาและประเทศในยุโรปกับอเมริกาใต้ด้วย

"ไข่" กลายเป็นของมีค่า-แพง-หายาก ที่สหรัฐฯ

About Author