สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มกราคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มกราคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มกราคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 มกราคม 2566

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 804 บาท เป็นหาบละ 807 บาท เนื่องจากใกล้หมดฤดูกาล ทำให้ผลผลิตมีน้อย

 

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 681.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานอุปสงค์-อุปทานโลก (WASDE) ตัวเลขสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ อยู่ที่ 1,242 ล้านบุชเชล ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 15 ล้านบุชเชล จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,314 ล้านบุชเชล ในขณะที่ประมาณการสต๊อกข้าวโพดโลกลดลงจาก 298.4 ล้านตัน เป็น 296.4 ล้านตัน โดยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดประเทศอาร์เจนตินาถูกปรับลดลงจาก 55 ล้านตัน เป็น 53 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท สำหรับการเพาะปลูกในประเทศอาร์เจนตินาสภาพอากาศยังคงแห้งแล้ง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่การเก็บเกี่ยวที่ประเทศบราซิลล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,526.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 478.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลืองราคาปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองประเทศอาร์เจนตินาถูกปรับลดลงไปมากถึง 4 ล้านตัน เหลือเพียง 45.50 ล้านตัน และอาจถูกปรับลดลงได้อีกหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้น นอกจากนี้สต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงมาจาก 220 ล้านบุชเชลเป็น 210 ล้านบุชเชล เนื่องจากคาดการณ์ผลผลิต (yield potentials) ถูกปรับลดลงเป็น 49.50 บุลเชลต่อเอเคอร์ จาก 50.20 บุลเชลต่อเอเคอร์ ในขณะที่ประเทศบราซิลคาดการณ์ผลผลิตปรับเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน เป็น 153 ล้านตัน เป็นระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

นวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาที่ประเทศเปรู ปริมาณปลาที่จับได้จริงอยู่ที่ประมาณ 65% ของโควต้า ล่าช้ากว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าปริมาณปลาที่จับได้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่การจับปลาฤดูกาลนี้ มีเวลาถึงปลายเดือนมกราคม ด้านราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อและสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลง

สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคาทรงตัวในระดับสูง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาข้าวเพิ่มขึ้น ราคาปลายข้าวลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 526 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 538 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,600 บาท เป็นกระสอบละ 1,620 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,430 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

ความต้องการบริโภคสูงขึ้นทุกภูมิภาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-102 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96)

นวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 3.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

About Author