เร่งส่งออกไข่ไก่ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

โซเชียลนิวส์

28 ก.พ. 2566

ผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่  เร่งผลักดันส่งออกไข่ไก่ไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านฟองเป็น 2 ล้านฟองต่อวัน หวังเร่งระบายผลผลิตช่วยสร้างสมดุลราคาในประเทศ

 

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนจากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตไข่ไก่ของไทยจะเจรจาเปิดตลาดส่งออก คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ไทยจะส่งออกไข่ไก่ได้เพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 1 ล้านฟอง เป็น 2 ล้านฟองต่อวัน เชื่อว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ สถานการณ์ราคาในประเทศจะดีขึ้น

 

สำหรับสถานการณ์ตลาดไข่ไก่ในประเทศเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566  จากสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลแม่ไก่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น   เป็นผลให้ราคาย่อตัวลงไปด้วย  ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ  ซึ่งขณะนี้ราคาไข่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบกับภาวะขาดทุน โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.20 บาทต่อฟอง ขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตไข่ไก่ไตรมาสที่ 4/2565 อยู่ที่ 3.47 บาทต่อฟอง

 

นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากกว่า 30% ทั้งจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง และพันธุ์สัตว์  ขณะที่ราคาไข่ไก่ไม่มีเสถียรภาพสวนทางกับต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจเลิกเลี้ยง ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนไข่ไก่ในอนาคตได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกราย ให้เร่งปลดแม่ไก่ยืนกรงไม่ให้มีอายุเกิน 80 สัปดาห์ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว ส่วนผู้เลี้ยงรายใหญ่ 100,000 ตัวขึ้นไปไม่ให้เกิน 78 สัปดาห์ และขอให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยผลักดันการส่งออกหรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด

About Author