thansettakij

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

28 กุมภาพันธ์ 2566
ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

สมาชิสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ โวย “ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่” พ่นพิษ ทำผู้ค้าถูกจับแทบทุกวัน โอดทนแบกมา 4 ปีกว่า ลงมติล่ารายชื่อล้มใบประกาศ “บังจู” รั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 2 ประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มที่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และนายกสมาคมฯ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่คนล่าสุด คือ นายสุธาศิน อมฤก หรือบังจู (ดำรงตำแหน่งต่ออีก1วาระ)

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

นายสุธาศิน เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในที่ประชุมทางสมาชิกสมาคมได้พูดถึงปัญหาการเคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภค ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2561 ในช่วงนั้นก็ตั้งหลักกันไม่ถูกและถูกเจ้าหน้าที่จับทุกวัน เพราะยังไม่มีสมาคมฯเมื่อไปที่กรมปศุสัตว์ก็ออกใบเคลื่อนย้ายกันไม่เป็นจะให้ทำอย่างไร อย่างการเคลื่อนย้ายไข่ห้ามเกิน 100 แผง ออกมาได้อย่างไร เพราะตลาดนัดก็ขนบรรทุกกันเกินแล้ว ซึ่งการออกกฎระเบียบมาแบบนี้ไม่ถามความคิดเห็นก่อน ทำให้เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการแก้ปัญหาในวันนั้นเพียงแค่ปกป้องไม่ให้ไข่ไก่ภาคกลางลงมาภาคใต้ ทำให้กลายเป็นปัญหาใหม่ บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

“ในที่ประชุมได้มีมติล่ารายชื่อ แล้วให้ไปยื่นหนังสือที่กรมปศุสัตว์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ยกเลิก หากไม่มีความคืบหน้าจะไปกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทางผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ส่งสัญญาณว่าจะร่วมด้วย เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันภาครัฐให้ยกเลิกประกาศที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า”

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

นายสุธาศิน  กล่าวว่า อยากให้ระงับการบังคับการเคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภคชั่วคราวจนกว่าจะมีพูดคุย และมีข้อพิสูจน์ว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริง แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงให้ใช้คำว่า “ยกเว้น” ไข่เพื่อการบริโภค ก็คือ รวมไข่ทุกชนิดเพื่อการบริโภค อาทิ ไข่นกกระทา ไข่เป็ด ไข่ไก่ เป็นต้น เนื่องจากกฎหมายนี้ควบคุมไข่ทั้งหมดเพื่อการบริโภค

ควันหลงบรรยากาศการประชุม

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

 

 

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

 

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

 

ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค
ล่ารายชื่อล้มประกาศ ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่สดเพื่อการบริโภค

About Author