หวัดนกกระทบไข่
  • สะ-เล-เต

หวัดนกกระทบไข่

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไข่ไก่บ้านเรามีปัญหาค่อนข้างมาก ราคาผันผวน ขึ้นราคาคนก็ด่า แต่ทราบกันหรือไม่ว่า ขณะนี้หลายประเทศกำลังขาดแคลนไข่ไก่บริโภค จากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นราคา ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลีใต้

ด้วยสถานการณ์ผลผลิตไข่ไก่ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตไข่ไก่ของไทยจะเจรจาเปิดตลาดส่งออก เพื่อเพิ่มปริมาณส่งออกและนำเข้าเงินตราต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ไทยจะส่งออกไข่ไก่ได้เพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 1 ล้านฟอง เป็น 2 ล้านฟองต่อวัน และเชื่อว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ สถานการณ์ราคาในประเทศจะดีขึ้น

ปัจจุบันไข้หวัดนกทำให้หลายประเทศขาดแคลนไข่ไก่และราคาสูงมาก เนื่องจากผู้ผลิตบางส่วนในประเทศที่ว่ามาเลิกกิจการจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายตลาดส่งออกในช่วงนี้ โดยเฉพาะไต้หวัน ที่ติดต่อเข้ามาขอซื้อไข่ไก่จากไทย จากที่ปกติไทยมีตลาดส่งออกคือฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นหลัก

สำหรับสถานการณ์ตลาดไข่ไก่ในประเทศเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 จากสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลแม่ไก่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตเลยออกสู่ตลาดมากขึ้น เป็นผลให้ราคาย่อตัวลงไปด้วย

ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ขณะนี้ราคาไข่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบกับภาวะขาดทุน โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท ขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตไข่ไก่ไตรมาสที่ 4/2565 อยู่ที่ฟองละ 3.47 บาท

3 ปีที่ผ่านมา ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากกว่า 30% ทั้งจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง และพันธุ์สัตว์ ขณะที่ราคาไข่ไก่ไม่มีเสถียรภาพสวนทางกับต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจเลิกเลี้ยง และจะทำให้เกิดการขาดแคลนไข่ไก่ในอนาคตได้ หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร.

About Author