เช้าข่าว 7 สี – สภาพอากาศช่วงนี้ แปรปรวนทั้งฝนทั้งร้อน บางพื้นที่ฝนตก แต่ยังเก็บน้ำไม่ได้ ส่งผลต่อภาคการเกษตร ไปดูเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาขาดสถานที่ เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง หลังแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลง ทำให้แหล่งอาหาร เช่น หอย และปลา ในนำเหลือน้อย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ต้องย้ายเป็ดหลายพันตัวมาเลี้ยงในนาข้าวในช่วงที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เพื่อให้เป็ดหาเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นตามพื้นนาเป็นอาหารแทน นายนิรุต บอกนะว่าช่วงนี้ เป็ดของเขาออกไข่ลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์เลย จากต่อวันที่ออกไข่มากกว่านี้

About Author