ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นอีกฟองละ 20 สตางค์ จาก 3.60 บาทต่อฟอง เป็น 3.80 บาท ต่อฟอง พาณิชย์ยันราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแล คุมเข้มไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.66 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มขึ้น 0.20 บาท/ฟอง จาก 3.60 บาท/ฟอง เป็น 3.80 บาท/ฟองว่า ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 15 พ.ค.66 พบว่าราคาขายปลีกไข่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.90 บาท/ฟอง โดยราคาขายปลีกที่ตลาดสด อยู่ที่ 3.2 – 4.4 บาท/ฟอง

ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งราคาอยู่ที่ 3.7 – 4.1 บาท/ฟอง ซึ่งยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาไข่ไก่ที่ กรมการค้าภายในกำกับดูแล โดยกรมฯ กำกับดูแลราคาให้เป็นไปตามโครงสร้างและคุมเข้มไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร

ทั้งนี้ การปรับราคาไข่ไก่คละ มีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย. ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ได้น้อยลงและมีขนาดเล็กลง โดยไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2 และ 3-5 มีสัดส่วน 5% 15% 30% และ 50% ตามลำดับ

ซึ่งสภาพอากาศปกติ ไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2, 3 และ 4 มีสัดส่วน 15% 25% 30% 25% และ 5% ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากขนาดไข่ไก่ที่เล็กลง เนื่องจากรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจำหน่ายไข่ไก่ที่ลดลง

นายอุดม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในมีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านโมบายพาณิชย์ และจะดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค

หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ