เช้าข่าว 7 สี – ราคาไข่ไก่ในประเทศแพงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่อีกมุมก็น่าคิด การส่งออกไข่ไก่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโตกว่า 200% ไปแล้ว

ไทยส่งออกไข่ไก่โตทะลุ 220%
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ในปัจจุบันว่าต้นทุนการเลี้ยงพุ่งสูง ช่วงไตรมาส 2 ต้นทุนเฉลี่ยฟองละ 3 บาท 70 สตางค์ เพิ่มขึ้น 17.46% จากค่าพันธุ์สัตว์ ราคาอาหารสัตว์-ยาวัคซีน ค่าน้ำ ค่าไฟ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินหน้า มาตรการรักษาเสถียรภาพราคา และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ผลักดันการส่งออก หรือปลดไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด

ไปดูการส่งออกไข่ไก่สด ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ที่ผ่านมา พบว่า ไทยส่งออกไข่ไก่ไปกว่า 163 ล้านฟอง มูลค่ากว่า 718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 229.98 % โดยส่งออกไป สิงคโปร์ 66% รองลงมา คือ ฮ่องกง 19% และล่าสุดเพิ่งมีออร์เดอร์ ส่งไปตลาดไต้หวันอีก กว่า 20 ล้านฟอง ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มเป็น 50 ล้านฟอง

ประชาชนยังต้องการไข่ไก่ราคาถูก
ไข่ส่งออกเยอะ ไข่ไก่ในประเทศแพง เรื่องนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังคงลงพื้นที่ เปิดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน พบว่าไข่ไก่ ยังเป็นสินค้าที่ประชาชนยังต้องการอีกจำนวนมาก ซึ่งไข่ไก่คละขาย 90 บาทต่อแผง ถูกกว่าท้องตลาดที่ขายราคา 150 บาทต่อแผง

มั่นใจตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ราคาไข่ไก่จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนปีนี้เกษตกรอาจประสบภาวะฝนทิ้งช่วง คุณภาพสินค้า โดยเฉพาะผัก ผลไม้สด ก็อาจจะได้รับผลกระทบ โดยกำลังเร่งหาแนวทางช่วยกระจายสินค้า อาจนำมาจำหน่ายผ่านรถโมไบล์ ส่วนทิศทางราคาสินค้าช่วงครึ่งปีหลัง อาจมีบางรายการสินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น แต่ขณะนี้สินค้าที่เคยราคาแพง เช่น มะนาวเบอร์ 1-2 จากเดิม ลูกละ 5 บาท 50 สตางค์ ตอนนี้ลดเหลือลูกละ 3 บาท

About Author