thansettakij

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

13 กรกฎาคม 2566
“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ไทยได้เฮ เตรียมแจ้งข่าวดีสมาชิก หลัง “กรมปศุสัตว์” ไฟเขียว ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม “เอ้กบอร์ด” ส่วน “ใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่” ขอปรับเพิ่มเป็น 36,000 ฟองขึ้นไป จากเดิม 2 หมื่นฟอง คาดจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ เชื่อมีสัญญาณที่ดี

สุธาศิน  อมฤกสุธาศิน  อมฤก

นายสุธาศิน  อมฤก  นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมฯได้เสนอใน 2 เรื่อง ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(เอ้กบอร์ด)ที่มี นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือ “มิสเตอร์ไข่ไก่” เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องที่หนึ่งคือ การขอเข้าไปมีส่วนร่วมในที่ประชุมเอ้กบอร์ดที่ผู้ค้าไข่ไทยไม่ได้เป็นคณะกรรมการในเอ้กบอร์ด เนื่องจากมีกรรมการจากภาคส่วนอาหารสัตว์กับส่วนเวชภัณฑ์สัตว์ มารวมอยู่ในส่วนของตัวแทนผู้ค้าไข่ไก่ ซึ่งมีวงรอบละ 2 ปี สลับกันเข้าเป็นกรรมการ

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

 

“ทางสมาคม ได้ฝากในที่ประชุมช่วยพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน แต่ในระหว่างการรอแก้ไข ถ้าหากมีประชุมเอ้กบอร์ด สมาคม ก็ขอร่วมเข้าประชุมด้วย โดยให้เป็นผู้สังเกตการณ์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงก็ยอม โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการเอ้กบอร์ดแจ้งสมาคมด้วยจะได้เข้าไปร่วมด้วย ซึ่งหากมีอะไรเกี่ยวกับผู้ค้าจะได้มีการชี้แจงจะได้พูดคุยกันในตอนนั้นเลย เพื่อเอาข้อมูลมาบอกกล่าวกับสมาชิกของผู้ค้า”

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

นายสุธาศิน กล่าวอธิบายต่ออีกว่า ทั้งนี้เกรงว่าจะตกหล่นในเรื่องของข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของผู้ค้า เพราะบางครั้งประชุมอะไรกันไม่รู้เลย อาจจะเป็นกฎระเบียบที่ออกมาบังคับใช้ในอนาคต ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียควรจะต้องรู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสมาชิก หรือกับทางกรมปศุสัตว์ว่ามาตรการที่จะบังคับใช้ ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ ถ้าออกมามีผลกระทบควรแนะให้ชะลอก่อน ยกตัวอย่างใบเคลื่อนย้ายไข่ไก่ ไม่รู้เลย มาทราบข่าวอีกทีก็บังคับใช้แล้ว เป็นต้น จึงทำให้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ปัญหาก็ยังไม่จบ ซึ่งล่าสุดทางกรมปศุสัตว์เข้าใจ และอนุญาตให้เราเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมเอ้กบอร์ดได้ ”

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

ส่วนเรื่องที่ 2 คือ ความคืบหน้าทบทวนมาตรการการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภค ซึ่งได้ทำจดหมายไปครั้งสุดท้ายประมาณกลางเดือนเมษายน แล้วกำลังเข้าเดือนที่ 3 ก็อยากให้ช่วยติดตามเร่งรัด โดยข้อเสนอ มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ควรมีการทบทวนปริมาณการเคลื่อนย้ายไข่ไก่สำหรับการบริโภคที่ต้องขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจากเดิมตั้งแต่ 2 หมื่นฟองขึ้นไป เป็น 3.6 หมื่นฟองขึ้นไปเพื่อความคุ้มค่าในการขนส่ง และเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าไข่ไก่และฟาร์มไก่ไข่รายเล็กที่อาจไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านแรงงานและอุปกรณ์ในการดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

2.ควรมีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขอใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ที่มีลักษณะการขนย้ายโดยปลายทางหลายแห่งในการเคลื่อนย้าย 1 ครั้ง หรือ 1 คันรถ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนจากการขนส่งของผู้ประกอบการและให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด

 

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

3.กรมปศุสัตว์ควรมีประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภคให้ทั่วถึงสำหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เช่น หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่มีการจัดประชุมชี้แจง หรือมีการจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สร้างการรับรู้โดยทั่วกัน

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

4.กรมปศุสัตว์ควรมีการประสานแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม  เรื่องมาตรการการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ไก่เพื่อการบริโภค เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

“กรมปศุสัตว์” ไฟเขียวผู้ค้าไข่ไก่ ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเอ้กบอร์ด

นายสุธาศิน  กล่าวว่า ในที่ประชุมได้แจ้งว่าเรื่องนี้ขึ้นกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หรือ (สคบ.)  ก็อยากให้เร่งสรุปให้ว่าจะสามารถทบทวนตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ อีกด้านหนึ่งของสารวัตร ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยและหารือ และได้ทำความเข้าใจกันแล้วในแนวปฏิบัติ แต่มีทิศทางที่ดี และมีแนวโน้มตามที่สมาคมร้องขอ เพราะเข้าใจระบบการซื้อขายไข่ไก่ ที่จะต้องได้ความสด รวดเร็ว และส่งผลดีต่อผู้บริโภค

About Author