กรมการค้าภายใน เผยไข่ไก่ราคาเริ่มลด ปริมาณเพียงพอ ที่ไหนมีปัญหา พร้อมเข้าเปิดจุดขาย

สวพ.FM91

อัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว

กรมการค้าภายใน เผยไข่ไก่ราคาเริ่มลด ปริมาณเพียงพอ ที่ไหนมีปัญหา พร้อมเข้าเปิดจุดขาย

(25 ก.ย.66) กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ราคาเริ่มปรับตัวลดลง ส่วนปริมาณมีเพียงพอ พร้อมประสานนำไข่ไก่จากแหล่งผลิตเปิดจุดจำหน่าย ในพื้นที่ ๆ ราคาสูง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ส่วนไข่เป็ด สำรวจแล้วพบปริมาณเพียงพอเช่นเดียวกัน และราคาทรงตัวมาหลายเดือนแล้ว

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่รายวัน รายจังหวัดอย่างใกล้ชิด พบว่า ในหลายจังหวัด ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศ ฟองละ 4.29 บาท ในบางจังหวัดราคาเพียงฟองละ 3.5 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนฟาร์มและปริมาณไข่ไก่ในจังหวัด และในภาพรวม ไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภค และยังมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลกินเจในช่วงกลางเดือน ต.ค.2566

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

“กรมจะกำกับดูแล และติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จนถึงประชาชนผู้บริโภค ให้ทุกระดับการค้ามีความสอดคล้องกัน ตามโครงสร้างที่กรมกำกับดูแล หากพบผู้ค้ารายใด มีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกินสมควร จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด โดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ”นายอุดมกล่าว

สำหรับจังหวัดที่ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 สูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ กรมได้ประสานนำไข่ไก่จากแหล่งผลิตเข้าไปจำหน่าย โดยได้นำร่องไปแล้ว 20 จังหวัด และล่าสุดจัดที่ จ.นนทบุรี ณ จุดจำหน่ายหน้าเทศบางเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ได้เชื่อมโยงไข่ไก่โดยตรงจากเกษตรกร ฟาร์มศรีแสงทรัพย์ฟาร์ม อ.บางเลน จ.นครปฐม ในราคาไข่ไก่เบอร์ 3 หน้าฟาร์ม และจำหน่ายให้ผู้บริโภค ในราคาถาดละ 105 บาท หรือฟองละ 3.5 บาท และก่อนหน้านี้ จัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หน้าเทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชนอื่น ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนต่อไป

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

นายอุดมกล่าวว่า สถานการณ์ไข่เป็ด ที่มีกระแสข่าวฝนตกหนัก เป็ดไข่ออกไข่น้อยลง ทำให้ราคาไข่เป็นสูงขึ้นนั้น กรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีการเลี้ยงเป็ดไข่มากที่สุดในภาคอีสาน จำนวน 304,277 ตัว เกษตรกร 2,080 ราย (ข้อมูลกรมปศุสัตว์ 2566) พบว่า ในบางพื้นที่ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 แต่ปริมาณไข่เป็ดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค

ส่วนสถานการณ์ราคา พบว่า ทรงตัวตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมา โดยราคาไข่เป็ดคละ แผงละ 130-150 บาท หรือฟองละ 4.3-5.0 บาท ไข่เป็ดเบอร์ 0 ซึ่งเป็นไข่ขนาดใหญ่ที่สุด แผงละ 160 บาท หรือฟองละ 5.3 บาท และเมื่อแปรรูปเป็นไข่เค็ม จำหน่ายที่ฟองละ 7-8 บาท และด้านราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ ในเดือน ก.ย.2566 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย อยู่ที่ ฟองละ 4.08 บาท (ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ราคาขายส่งไข่เป็ดขนาดกลาง ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ฟองละ 4.9-5.0 บาท ราคาขายปลีกฟองละ 5.4-5.5 บาท ทรงตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.2566

แหล่งที่มา : กรมการค้าภายใน, กรมประชาสัมพันธ์

About Author