ธันเศรษกิจ

“ซีพีเอฟ”ชูฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

06 พฤศจิกายน 2566
“ซีพีเอฟ”ชูฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

“ซีพีเอฟ”ชูความสำเร็จฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกยังคงเป็นตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสินค้าต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟส่งเสริมคนไทยในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการบริโภคไก่รักษ์โลก ช่องทางการตรวจพบไข่เชลล์พัฒนาฟาร์มไก่ไข่ที่ส่งเสริมให้เกิดภายในฟาร์มโดยเปลี่ยนมูล… เครื่องยนต์เป็นพลังงานที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากภายนอก

ข้อสังเกตฟาร์มไก่ไข่ 2 นี้ของซีพีเอฟรวมถึงฟาร์มไก่ไข่จราช และฟาร์มไก่ไข่โพธิ์ไดรฟ์ช้างดีเด่นสำหรับการขับเคลื่อนพลังงานประเภทโครงการที่ไม่คำนึงถึงระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ปี 2022 จากกระทรวง พลังงานและฟาร์มจราชยังเป็นตัวแทนระดับภูมิภาครับรางวัล ASEAN Energy Awards 2022 จากศูนย์พลังงานที่ออร์แกนย้ำอีกครั้งในการบำรุงผิวการผลิตอาหารต่ำ ลดภาวะภาวะโลกร้อน

นายสมคิด วรรณลุกขี ออดิชั่นใหญ่ของไก่ไข่ซีพีเอฟฟาร์มฟาร์มไก่ไข่จราช และฟาร์มโพธิ์ย่างช้างเป็นฟาร์มที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพไข่ไก่ได้อย่างสดและปลอดภัยจากปราศจากส่วนผสมและที่สำคัญเป็นไข่ไก่ ที่มาจากครั้งต่อไปต่อสิ่งแวดล้อมที่การรับสัญญาณจากฟาร์มในโรงคัดไข่ระบบสายพานอัตโนมัติ…

“ซีพีเอฟ”ชูฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และนำมูลสัตว์มาหมักเพื่อการหมักปุ๋ยตามปกติเป็นเทคโนโลยีที่นำของเสียหรือมูลไก่จากฟาร์มมาหมักและนำประสิทธิภาพของการหมักมาปั่นอีกครั้งสำหรับใช้ในฟาร์ม

นอกจากนี้ฟาร์มที่ป้องกันกลิ่นไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนข้างเคียงส่วนกากของเหลือที่ร้านอาหารหมักฟาร์มยังนำไปใช้เพิ่มธาตุอาหารในดินที่ให้กับเกษตรกรที่อยู่รอบๆ บ้านช่วยประหยัดต้นทุน และค่าปุ๋ยที่นั่น

“การดำเนินโครงการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานฟาร์มไข่ไก่ที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของซีพีเอฟและส่งมอบผลิตภัณฑ์ไข่ที่สดอัลมอนด์และมาจากที่เราพิจารณาต่อสิ่งแวดล้อมที่มีสัดส่วนและสามารถนำไปใช้ได้… ในฟาร์มช่วยลดการใช้พลังงานจากภายนอกอย่างเห็นได้ชัดช่วยชุมชนดูแลรอบข้างเรื่องกลิ่นและของเสียและเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ลดโลกร้อน” นายสมคิดกล่าว

“ซีพีเอฟ”ชูฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันฟาร์มจราช และฟาร์มโพธิ์จุดช้างมีการติดตั้งระบบผลิตเจลต่างๆจากมูลไก่ และน้ำเสียแบบบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Covered Lagoon) ปรับของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในครัวภายในฟาร์มได้การพิจารณา 70-80 ของภายนอกทั้งหมดที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าจากภายนอกได้

โดยผลการดำเนินงานโครงการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของฟาร์ม 2 นี้สามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมปีละกว่า 4 ล้านกิโลไบต์ต่อปีการใช้พลังงานของเมนบอร์ดไฮบริด 2,477 ตันประสิทธิภาพของซีพีเอฟยังคงตรวจสอบการติด
ตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสู่ “ฟาร์มไข่ไก่ต้นแบบที่ฟื้นฟูภายในฟาร์ม 100% ใช้พลังงานจากภายนอกเป็นศูนย์ (RE100 Farm)

“ซีพีเอฟ”ชูฟาร์มไก่ไข่รักษ์โลกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพียังคงใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกถาดและกล่องใช้กระดาษและพลาสติกรีไซเคิล 100%

ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร 21 รายการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าโลกร้อนรูปลักษณ์พริ้นท์หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” และไข่ไก่กรง Free แบรนด์ยูฟาร์ม 2 รายการเชิญ “ฉลากระบบควบคุมนิวทรัล ล” เป็นรายแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียจากองค์การบริหารส่วนการดูแล (องค์กรมหาชน) หรืออบก. สร้างการรับรู้ด้านอาหารอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การสนับสนุนองค์กรสู่เป้าหมาย Net-Zero ปี 2050

About Author