สมาคมไข่ไก่ฯ และหอการค้าไทย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

สมาคมไข่ไก่ฯ และหอการค้าไทย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ หนุน “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จ.นครนายก

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครนายก และเครือข่ายพันธมิตร ดำเนิน “โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย” จัดงบประมาณหนุนเสริมโปรตีนไข่ให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครนายก 2,261 คน ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป