ข่าวไข่ไก่

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.65 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายชัยพร สีถัน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า สถานะในตอนนี้จะให้ประกาศราคาขายไข่ไก่ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ ตอนนี้ทางสมาคมผู้ค้าเดิมต้องการให้มีสมาคม สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ประกาศราคา...