เนื้อหาด้านล่างนี้เป็นสูตรอาหารเป็ดไข่ดกที่มีรายละเอียดบางทีเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้เป็ดไข่ฟองใหญ่ขึ้น

 

 

 

ภาพเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับสูตรอาหารเป็ดไข่ดก

เทคนิคง่ายๆ ช่วยให้เป็ดไข่ฟองใหญ่ขึ้น