ไข้หวัดนกรีเทิร์น เขมรตายแล้ว 2 ปศุสัตว์คุมเข้มชายแดน
  • ไทยรัฐออนไลน์

ไข้หวัดนกรีเทิร์น เขมรตายแล้ว 2 ปศุสัตว์คุมเข้มชายแดน

อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการให้ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดนขั้นสูงสุด หลังพบชาวกัมพูชาเสียชีวิตจากไข้หวัดนกแล้ว 2 ศพ เป็นพ่อกับลูกสาววัย 11 ปี

เวลา 08.30 น. วันที่ 28 ก.พ. 66 นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว และหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2 ภาคตะวันออก ได้สั่งการให้ นายยุทธนา โสภี นายสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ประสานความร่วมมือกับ ร.ท.ถาวร บุญเพ็ง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1302 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว นำรถโมบายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ร่วมกับทหารพรานและด่านศุลกากรอรัญประเทศฯ ตั้งจุดตรวจค้นป้องกันการลักลอบนำสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศไทย และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกชนิดที่ข้ามมาจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย บริเวณจุดตรวจ อ.20 ด่านพรมแดนคลองลึก พร้อมทั้งนำพรมมาปูที่พื้นทางเดินเท้าแล้วฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อจนชุ่ม เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาจากฝั่งกัมพูชาเดินเหยียบบนพรม ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย บริเวณช่องทางเดินเท้าจุดตรวจฯ เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับรองเท้า

ป้องกันไขัหวัดนก
ป้องกันไขัหวัดนก

นายยุทธนา โสภี นายสัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า กัมพูชาได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ H5N1 เป็นเด็กหญิงวัย 11 ปี อยู่ จ.ไพรเวง ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดชายแดนประเทศเวียดนาม ซึ่งมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 และได้เสียชีวิตในวันที่ 22 ก.พ. 66 โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียน ได้รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ศพ เป็นบิดาของเด็กหญิงวัย 11 ปี ที่เสียชีวิต นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนะมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้สั่งการเร่งด่วนให้ นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ทำการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกขั้นสูงสุด ทั้งในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตหรือซากสัตว์ปีกเข้าประเทศ และให้เข้มงวดการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออกระหว่างประเทศ รวมถึงตรวจค้นสัมภาระที่นำเข้าประเทศ อาจซุกซ่อนนำผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเข้ามาตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

ฆ่าเชื้อไขัหวัดนก
ฆ่าเชื้อไขัหวัดนก

ด้าน นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เผยว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย เสียชีวิต 17 ศพ คิดเป็นอัตราป่วย-ตาย 68% ถือว่ารุนแรงมาก ปัจจุบันสามารถกำจัดโรคนี้จนหมดจากประเทศไทยไปแล้ว ถือว่าประเทศไทยยังปลอดจากโรคไข้หวัดนก และจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า โรคไข้หวัดนกจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้จากการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก รวมถึงยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ ดังนั้น ด่านกักกันสัตว์สระแก้วจึงได้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเข้มขั้นสูงสุด ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา.

About Author