อัปเดททีวี

เศรษฐกิจ

ให้ผู้ส่งออกตรวจคุมเข้มราคา ‘ไข่ไก่’

ให้ผู้ส่งออกตรวจคุมเข้มราคา 'ไข่ไก่'
17 พฤษภาคม 2566

นายอุดม ศรีสมทรง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าภายใน ซึ่งรวมถึง สวนสนุกทุกปี ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มขึ้น 0.20 บาท/ฟอง จาก 3.60 บาท/ฟองเป็น 3.80 บาท/ฟอง

ให้ผู้ส่งออกตรวจคุมเข้มราคา 'ไข่ไก่'

กรมฯ สามารถติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 66 ถ้าราคาขายปลีกไข่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.90 บาท/ฟอง โดยราคาขายปลีกที่ตลาดสดอยู่ที่ 3.20-4.40 บาท/ฟอง ห้างค้าปลีกขายส่งราคาอยู่ที่ 3.70-4.10 บาท/ฟอง

ให้ผู้ส่งออกตรวจคุมเข้มราคา 'ไข่ไก่'

นั่นเอง แนะนำว่าไข่ไก่ยังจะได้รับการจัดทำราคาไข่ที่กรมการค้าภายในปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมฯ

 

          ซึ่งจะทำให้ได้ราคาไข่ไก่คละที่มีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิต ต่อเนื่องจากนั้นจะมีแม่ไก่ออกไข่ได้น้อยลงและไข่ไก่จะลงโดยไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2 และ 3-5 มีอัตราส่วน 5% 15% 30% และ 50% ซึ่งแน่นอนว่าไข่ไก่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 และ 4 มีรีดเดอร์ 15% 25% 30% 25% และ 5% ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปได้จากขนาดไข่ไก่ที่เล็กลงหรือเป็นรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจำหน่ายไข่ไก่ ที่เหลือ

ให้ผู้ส่งออกตรวจคุมเข้มราคา 'ไข่ไก่'

About Author