#ศันสนีย์ทุกทิศทั่วไทย นำชมเกษตรกร ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เลี้ยงนกกระทาขายไข่และมูลนก ชมย้อนหลังรายการทุกทิศทั่วไทย ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Tuktid ทุกทิศทั่วไทย | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส วิถีชีวิต อาชีพ ชุมชน และเรื่องราวที่เป็นสีสัน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่น http://www.thaipbs.or.th

About Author